Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Bruikbaarheid
Artikel 2: Contact
Artikel 3: Overeenkomst / aankoop van producten
Artikel 4: Levering
Artikel 5: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 6: Privacy
Artikel 7: Klachten
Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Artikel 9: Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 

Artikel 1: bruikbaarheid
Dit zijn de algemene voorwaarden van 5 a.m. Events . Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen.
Na het plaatsen van een bestelling verklaar je dat je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden en dat je bekend bent met de inhoud.

 

Artikel 2: Contact
Naam: 5 a.m. Events 
E-mailadres: Info@ikhebkarakter.nl
KvK-nummer: 66316103
BTW-nummer: NL002363883B39
 
Artikel 3: Overeenkomst / aankoop van product (en)
De overeenkomst kwam tot stand zodra een bestelling via de website van 5 a.m. Events  was geplaatst. 5 a.m. Events  bevestigt de bestelling altijd via e-mail.
5 a.m. Events  is het niet eens met de overeenkomst als:
- De door u ingevulde gegevens zijn onjuist of volledig
- Afleveradres valt buiten onze zones.
- Is nog niet betaald voor de bestelling
- De bestelling kan betaald worden met Ideal.

 

Artikel 4: Levering
5 a.m. Events  zorgt ervoor dat uw bestelling zo snel mogelijk wordt bezorgd. Er zijn natuurlijk altijd factoren die ervoor kunnen zorgen dat uw bestelling later aankomt, zoals betalingstransacties, distributiepartij, natuurrampen of oorlog.
Levering vindt altijd plaats na ontvangst van de betaling.
5 a.m. Events  zal er alles aan doen om de door u bestelde producten in goede staat te leveren. Bij schade of een onvolledige levering kunt u contact opnemen met de infomail en nieuwe producten ontvangen.
Uw bestelling wordt afgeleverd op het afleveradres dat u bij de bestelling heeft aangegeven.

 

Artikel 5: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de herroepingstermijn aan de ondernemer te melden middels het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst, stuurt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de retourtermijn in acht genomen indien hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor retourzending niet te dragen.
De ondernemer heeft de consument niet de wettelijk verplichte informatie verstrekt over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding of het modelformulier voor herroeping, of;
De consument heeft niet uitdrukkelijk verzocht om aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd.
De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:
Hij heeft voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk toegestemd om voor het einde van de bedenktijd met de nakoming van de overeenkomst te beginnen;
Hij heeft niet erkend dat hij zijn herroepingsrecht heeft verloren bij het verlenen van zijn toestemming; of
De ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 6: Privacy
5 a.m. Events  gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.
 
Artikel 7: Klachten
We doen ons best om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Mocht je toch een klacht hebben, dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@karakter.nl.
We doen ons best om uw klacht om te leiden naar een positief resultaat.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden en de tussen 5 a.m. Events  en uw overeenkomst gesloten overeenkomst (en) is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 
Artikel 9: Wijzigingen in de algemene voorwaarden
5 a.m. Events  kan de algemene voorwaarden op elk moment aanpassen. Daarom is het belangrijk om te controleren of de algemene voorwaarden actueel zijn voordat je bestelt.
 
Mei 2020